ผู้เข้าชม 271418 ครั้ง Online 3 คน
 

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Tuesday 15th / 08 / 2017 เวลา 08:30:00ถึง Thursday 17th / 08 / 2017 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Monday 15th / 05 / 2017 เวลา 08:30:00ถึง Wednesday 17th / 05 / 2017 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Monday 15th / 05 / 2017 เวลา 08:30:00ถึง Wednesday 17th / 05 / 2017 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Tuesday 19th / 09 / 2017 เวลา 08:30:00ถึง Monday 25th / 09 / 2017 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Tuesday 19th / 09 / 2017 เวลา 08:30:00ถึง Monday 25th / 09 / 2017 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Tuesday 19th / 09 / 2017 เวลา 08:30:00ถึง Monday 25th / 09 / 2017 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Thursday 22nd / 06 / 2017 เวลา 08:00:00ถึง Friday 30th / 06 / 2017 เวลา 23:59:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
31694นาย พงศธร บรรหารวุฒิไกร ม.4/103
31697นาย พศธร เทียมสิงห์ ม.4/113
33493น.ส. ณิชารีย์ โพธิ์ขาว ม.5/111
34255น.ส. นนธิชา พรหมชาติ ม.4/121
34285น.ส. พัชรินทร์ ตรีนนท์ ม.4/131
34286น.ส. มณีรัตน์ ศรีเมือง ม.4/131
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ โดย โรงเรียนสตรีสิริเกศ @ 2011