ผู้เข้าชม 101578 ครั้ง Online 2 คน
 

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Thursday 5th / 09 / 2013 เวลา 18:00:00ถึง Sunday 5th / 06 / 2016 เวลา 23:59:00
2ตั้งแต่ Thursday 30th / 08 / 2012 เวลา 08:00:00ถึง Sunday 5th / 06 / 2016 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Monday 22nd / 09 / 2014 เวลา 17:00:00ถึง Sunday 5th / 06 / 2016 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Monday 5th / 09 / 2016 เวลา 17:00:00ถึง Tuesday 1st / 11 / 2016 เวลา 23:59:00
5ตั้งแต่ Monday 5th / 09 / 2016 เวลา 16:00:00ถึง Saturday 12th / 11 / 2016 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Monday 5th / 09 / 2016 เวลา 16:00:00ถึง Monday 14th / 11 / 2016 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Monday 13th / 06 / 2016 เวลา 07:30:00ถึง Wednesday 6th / 07 / 2016 เวลา 09:50:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
29571นาย ตนุภัทร ปัญจา ม.6/1220
33477น.ส. สิรินดา สมบัน ม.4/1017
30062น.ส. วรรณวิสา สมาน ม.6/1216
33496น.ส. ปานตะวัน แข็งฤทธิ์ ม.4/1112
29771นาย กฤษฎา คำภาบุตร ม.6/1212
30506น.ส. ผกาภรณ์ บุญส่ง ม.5/1310
33523นาย กฤษฎา บุญจันทร์ ม.4/1310
33469น.ส. ชลทิชา กองสันเทียะ ม.4/109
30061น.ส. เยาวภา โสภาบุตร ม.6/128
31429น.ส. รินดา สุวรรณคำ ม.4/118
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ โดย โรงเรียนสตรีสิริเกศ @ 2011