ผู้เข้าชม 458009 ครั้ง Online 1 คน
 

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Monday 14th / 06 / 2021 เวลา 08:00:00ถึง Friday 18th / 06 / 2021 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Monday 14th / 06 / 2021 เวลา 08:00:00ถึง Friday 18th / 06 / 2021 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Monday 14th / 06 / 2021 เวลา 08:00:00ถึง Friday 18th / 06 / 2021 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Monday 14th / 06 / 2021 เวลา 08:00:00ถึง Friday 18th / 06 / 2021 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Monday 14th / 06 / 2021 เวลา 08:00:00ถึง Friday 18th / 06 / 2021 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Monday 14th / 06 / 2021 เวลา 08:00:00ถึง Friday 18th / 06 / 2021 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Monday 14th / 06 / 2021 เวลา 08:00:00ถึง Wednesday 21st / 07 / 2021 เวลา 23:59:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


ÂѧäÁèÁÕà˵ؼšÒáàÅÔ¡/¡Ùé¤×¹
 
หมายเหตุ
1. นักเรียนต้องใช้ความระมัดระวังในการลงรหัสกิจกรรมให้ตรงกับระดับชั้น
2. ถ้านักเรียนลงรหัสกิจกรรมผิดระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนอัตโนมัติ
3. มีปัญหาในการใช้ระบบ เช่น ลืมรหัสผ่าน ติดต่อห้อง GPA (แต่งกาย ชุดนักเรียน)
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ โดย โรงเรียนสตรีสิริเกศ @ 2011