ผู้เข้าชม 287796 ครั้ง Online 2 คน
 

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Tuesday 15th / 08 / 2017 เวลา 08:30:00ถึง Thursday 17th / 08 / 2017 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Monday 15th / 05 / 2017 เวลา 08:30:00ถึง Wednesday 17th / 05 / 2017 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Monday 15th / 05 / 2017 เวลา 08:30:00ถึง Wednesday 17th / 05 / 2017 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Monday 16th / 10 / 2017 เวลา 08:30:00ถึง Friday 20th / 10 / 2017 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Monday 16th / 10 / 2017 เวลา 08:30:00ถึง Friday 20th / 10 / 2017 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Monday 16th / 10 / 2017 เวลา 08:30:00ถึง Friday 20th / 10 / 2017 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Tuesday 24th / 10 / 2017 เวลา 08:00:00ถึง Tuesday 12th / 12 / 2017 เวลา 16:30:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
33534นาย ศุภวิชญ์ คุณมาศ ม.5/134
30486นาย ธีรภัทร์ ศรีรุ่งรือง ม.6/114
31294น.ส. กุญธิดา สาริโย ม.5/104
33532นาย มงคล อาคเนย์ ม.5/134
31694นาย พงศธร บรรหารวุฒิไกร ม.4/103
31697นาย พศธร เทียมสิงห์ ม.4/113
33477น.ส. สิรินดา สมบัน ม.5/103
33501น.ส. ศุภศร สายบัวต่อ ม.5/113
34229นาย อรรถพล นามวิชา ม.4/113
34242น.ส. ศรีรัต พรมบุตร ม.4/112
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ โดย โรงเรียนสตรีสิริเกศ @ 2011