ผู้เข้าชม 84373 ครั้ง Online 3 คน
 

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Thursday 5th / 09 / 2013 เวลา 18:00:00ถึง Sunday 5th / 06 / 2016 เวลา 23:59:00
2ตั้งแต่ Thursday 30th / 08 / 2012 เวลา 08:00:00ถึง Sunday 5th / 06 / 2016 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Monday 22nd / 09 / 2014 เวลา 17:00:00ถึง Sunday 5th / 06 / 2016 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Saturday 2nd / 04 / 2016 เวลา 17:00:00ถึง Friday 27th / 05 / 2016 เวลา 23:59:00
5ตั้งแต่ Monday 22nd / 02 / 2016 เวลา 16:00:00ถึง Friday 27th / 05 / 2016 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Monday 22nd / 02 / 2016 เวลา 16:00:00ถึง Friday 27th / 05 / 2016 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Monday 13th / 06 / 2016 เวลา 07:30:00ถึง Wednesday 6th / 07 / 2016 เวลา 09:50:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
32837นาย วิทยา เพ็ชรนาม ม.5/1113
32829น.ส. ณัฎฐณิชา ชาติสาย ม.5/1011
30523นาย กลการ พงษ์พีละ ม.5/1111
32832น.ส. ปิยะธิดา เครื่องทอง ม.5/1010
31497นาย ธิปกร อนัตตยศชัย ม.6/1110
29853น.ส. ณัฐสินี ศิลาโชติ ม.6/1210
30729น.ส. ปานวาด พรหมทา ม.5/117
32536ด.ญ. กรณัฐ ศิรยาวรกุล ม.2/77
32830น.ส. ณัฐนันท์ ปัชฌาบุตร ม.5/107
33485นาย ธรรมนูญ วงษารักษ์ ม.4/116
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ โดย โรงเรียนสตรีสิริเกศ @ 2011