ผู้เข้าชม 117898 ครั้ง Online 1 คน
 

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Thursday 5th / 09 / 2013 เวลา 18:00:00ถึง Sunday 5th / 06 / 2016 เวลา 23:59:00
2ตั้งแต่ Thursday 30th / 08 / 2012 เวลา 08:00:00ถึง Sunday 5th / 06 / 2016 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Monday 22nd / 09 / 2014 เวลา 17:00:00ถึง Sunday 5th / 06 / 2016 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Monday 3rd / 04 / 2017 เวลา 17:00:00ถึง Tuesday 1st / 11 / 2016 เวลา 23:59:00
5ตั้งแต่ Friday 3rd / 03 / 2017 เวลา 16:00:00ถึง Sunday 12th / 03 / 2017 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Friday 3rd / 03 / 2017 เวลา 16:00:00ถึง Tuesday 14th / 03 / 2017 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Thursday 30th / 03 / 2017 เวลา 07:30:00ถึง Thursday 30th / 03 / 2017 เวลา 13:55:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
31145นาย นัฐพล ศรีพรมมาศ ม.5/1116
31278นาย จิตติพัฒน์ ทรจักร ม.5/1215
33477น.ส. สิรินดา สมบัน ม.5/1012
33554น.ส. วิภาดา จารุจิตร ม.5/1311
32830น.ส. ณัฐนันท์ ปัชฌาบุตร ม.6/1010
30768น.ส. ดรรชนี บุญธรรม ม.6/1110
31246นาย อัครพนธ์ ขวัญนาค ม.5/119
31232นาย เกียรติศักดิ์ เกษรชื่น ม.5/109
31331นาย ศิริฐาพร แก้วธรรมมา ม.5/107
33461นาย ภูวดล อามาตย์ ม.5/106
 
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ โดย โรงเรียนสตรีสิริเกศ @ 2011