ผู้เข้าชม 620054 ครั้ง Online 1 คน
 

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Monday 8th / 05 / 2023 เวลา 06:00:00ถึง Thursday 11th / 05 / 2023 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Monday 13th / 02 / 2023 เวลา 06:00:00ถึง Friday 17th / 02 / 2023 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Monday 13th / 02 / 2023 เวลา 06:00:00ถึง Friday 17th / 02 / 2023 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Monday 8th / 05 / 2023 เวลา 06:00:00ถึง Thursday 11th / 05 / 2023 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Monday 13th / 02 / 2023 เวลา 06:00:00ถึง Friday 17th / 02 / 2023 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Monday 13th / 02 / 2023 เวลา 06:00:00ถึง Friday 17th / 02 / 2023 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Thursday 18th / 05 / 2023 เวลา 08:00:00ถึง Saturday 20th / 05 / 2023 เวลา 23:59:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
37715น.ส. ชาลอท ตามบุญ ม.5/114
35288นาย มาโนชญ์ ตั้งเกษมุกดา ม.5/214
37698น.ส. จิราภรณ์ สาธรณ์ ม.5/112
37729น.ส. ชณัติญา เจตินัย ม.5/110
35277นาย เกียรติภูมิ สายเพชร ม.5/510
35315น.ส. สุภาภัค เสาเวียง ม.5/19
35216น.ส. พรวรา ผลจันทร์ ม.5/19
35061น.ส. กมลจันทร์ ทองแท้ ม.5/18
35120น.ส. ธัญลักษณ์ บุญมาก ม.5/18
35259น.ส. ปทุมทิพย์ ศรีบุตร ม.5/58
 
หมายเหตุ
1. นักเรียนต้องใช้ความระมัดระวังในการลงรหัสกิจกรรมให้ตรงกับระดับชั้น
2. ถ้านักเรียนลงรหัสกิจกรรมผิดระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนอัตโนมัติ
3. มีปัญหาในการใช้ระบบ เช่น ลืมรหัสผ่าน ติดต่อห้อง GPA (แต่งกาย ชุดนักเรียน)
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ โดย โรงเรียนสตรีสิริเกศ @ 2011