ผู้เข้าชม 418361 ครั้ง Online 1 คน
 

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Monday 2nd / 11 / 2020 เวลา 06:00:00ถึง Tuesday 3rd / 11 / 2020 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Monday 2nd / 11 / 2020 เวลา 06:00:00ถึง Tuesday 3rd / 11 / 2020 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Monday 15th / 05 / 2017 เวลา 08:30:00ถึง Monday 13th / 06 / 2118 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Monday 2nd / 11 / 2020 เวลา 06:00:00ถึง Tuesday 3rd / 11 / 2020 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Monday 2nd / 11 / 2020 เวลา 06:00:00ถึง Tuesday 3rd / 11 / 2020 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Monday 2nd / 11 / 2020 เวลา 06:00:00ถึง Tuesday 3rd / 11 / 2020 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Monday 20th / 07 / 2020 เวลา 08:30:00ถึง Thursday 1st / 10 / 2020 เวลา 15:30:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
33948น.ส. วรินทร กุศลสมบูรณ์ ม.4/940
32962น.ส. ธิญาดา พันธ์อุ่น ม.5/938
33913นาย ธนวัฒน์ วิถี ม.4/738
33789นาย สรยุทธ บัวส่อง ม.4/929
35709น.ส. ธันยาภรณ์ วิลาพันธ์ ม.5/926
33796น.ส. ขวัญอนงค์ ติระ ม.4/924
35703นาย สิทธิพร ศรีกุล ม.5/923
33812น.ส. รัตนตรัย อ่อนเกษ ม.4/823
36390น.ส. ฐิติมา โตมร ม.4/720
33937น.ส. ญาณินท์ แซ่ย่าง ม.4/918
 
หมายเหตุ
1. นักเรียนต้องใช้ความระมัดระวังในการลงรหัสกิจกรรมให้ตรงกับระดับชั้น
2. ถ้านักเรียนลงรหัสกิจกรรมผิดระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนอัตโนมัติ
3. มีปัญหาในการใช้ระบบ เช่น ลืมรหัสผ่าน ติดต่อครูบุญล้อม กันตรง ที่ห้องสมุด
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ โดย โรงเรียนสตรีสิริเกศ @ 2011