ผู้เข้าชม 405398 ครั้ง Online 1 คน
 

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Wednesday 1st / 07 / 2020 เวลา 06:30:00ถึง Thursday 16th / 07 / 2020 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Tuesday 3rd / 03 / 2020 เวลา 01:00:00ถึง Friday 17th / 07 / 2020 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Monday 15th / 05 / 2017 เวลา 08:30:00ถึง Monday 13th / 06 / 2118 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Wednesday 1st / 07 / 2020 เวลา 15:30:00ถึง Saturday 8th / 08 / 2020 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Monday 2nd / 03 / 2020 เวลา 15:30:00ถึง Wednesday 22nd / 07 / 2020 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Tuesday 3rd / 03 / 2020 เวลา 08:30:00ถึง Thursday 16th / 07 / 2020 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Monday 20th / 07 / 2020 เวลา 08:30:00ถึง Wednesday 9th / 09 / 2020 เวลา 14:30:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
36442น.ส. ศศิกาญจน์ โชติยา ม.4/1031
35764น.ส. อรปรียา เชื้อนิล ม.5/1130
33948น.ส. วรินทร กุศลสมบูรณ์ ม.4/920
35715น.ส. ภัชรีย์ ราศรี ม.8/918
36423น.ส. ปาลิตา บุญหวาน ม.4/917
33910นาย ณราธิป ตองอบ ม.4/714
32390น.ส. ศิริรุ่ง อังกุลดี ม.6/1113
33068นาย รัชชานนท์ อุทัยศรี ม.5/1213
35714น.ส. พิยดา จันทร์มะณี ม.5/912
33080น.ส. ณัชยาภา ศิริจันทร์ ม.5/1211
 
หมายเหตุ
1. นักเรียนต้องใช้ความระมัดระวังในการลงรหัสกิจกรรมให้ตรงกับระดับชั้น
2. ถ้านักเรียนลงรหัสกิจกรรมผิดระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนอัตโนมัติ
3. มีปัญหาในการใช้ระบบ เช่น ลืมรหัสผ่าน ติดต่อครูบุญล้อม กันตรง ที่ห้องสมุด
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ โดย โรงเรียนสตรีสิริเกศ @ 2011