ผู้เข้าชม 653219 ครั้ง Online 1 คน
 

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Monday 10th / 07 / 2023 เวลา 06:00:00ถึง Thursday 13th / 07 / 2023 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Monday 10th / 07 / 2023 เวลา 06:00:00ถึง Thursday 13th / 07 / 2023 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Monday 10th / 07 / 2023 เวลา 06:00:00ถึง Thursday 13th / 07 / 2023 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Monday 10th / 07 / 2023 เวลา 06:00:00ถึง Thursday 13th / 07 / 2023 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Monday 10th / 07 / 2023 เวลา 06:00:00ถึง Thursday 13th / 07 / 2023 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Monday 10th / 07 / 2023 เวลา 06:00:00ถึง Thursday 13th / 07 / 2023 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Thursday 18th / 05 / 2023 เวลา 08:00:00ถึง Saturday 20th / 05 / 2023 เวลา 23:59:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
35288นาย มาโนชญ์ ตั้งเกษมุกดา ม.5/218
35227น.ส. ศุภาพิชญ์ ฉลาดแย้ม ม.5/414
35101นาย ธีธัช ผาพิมูล ม.5/113
37683น.ส. พรศิริ วรรณทวี ม.5/213
37650น.ส. พิมภิกา ไกรศรีทุม ม.5/112
35395น.ส. ปรียาภร เดือนเพ็ง ม.5/211
34421น.ส. ปาริฉัตร จิวสูงเนิน ม.6/89
35349น.ส. บุษญา ช่วงไชย ม.5/19
35136น.ส. อนันญาภรณ์ ทองทั่ว ม.5/28
37660น.ส. บุษกร วรรณทวี ม.5/18
 
หมายเหตุ
1. นักเรียนต้องใช้ความระมัดระวังในการลงรหัสกิจกรรมให้ตรงกับระดับชั้น
2. ถ้านักเรียนลงรหัสกิจกรรมผิดระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนอัตโนมัติ
3. มีปัญหาในการใช้ระบบ เช่น ลืมรหัสผ่าน ติดต่อห้อง GPA (แต่งกาย ชุดนักเรียน)
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ โดย โรงเรียนสตรีสิริเกศ @ 2011