ผู้เข้าชม 545106 ครั้ง Online 1 คน
 

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Saturday 14th / 05 / 2022 เวลา 06:00:00ถึง Monday 16th / 05 / 2022 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Wednesday 11th / 05 / 2022 เวลา 06:00:00ถึง Friday 13th / 05 / 2022 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Wednesday 11th / 05 / 2022 เวลา 06:00:00ถึง Friday 13th / 05 / 2022 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Saturday 14th / 05 / 2022 เวลา 06:00:00ถึง Monday 16th / 05 / 2022 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Wednesday 11th / 05 / 2022 เวลา 06:00:00ถึง Friday 13th / 05 / 2022 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Wednesday 11th / 05 / 2022 เวลา 06:00:00ถึง Friday 13th / 05 / 2022 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Friday 20th / 05 / 2022 เวลา 08:00:00ถึง Monday 23rd / 05 / 2022 เวลา 23:59:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
37738น.ส. วิสุทธาวดี เสนา ม.4/525
35178น.ส. ลักษิกา อูปทอง ม.4/221
35110น.ส. เกศิณี ไทยเดิม ม.4/121
37712น.ส. จิตราภรณ์ พรมโสภา ม.4/218
37743นาย ภัทรดนัย ศรีเสน ม.4/215
34449นาย วโรดม คำนึง ม.5/615
35408นาย กิตติภณ วัฒนอมรเกียรติ ม.4/214
37631น.ส. ณัฐณิชา แสงจันทร์นวล ม.4/313
35168น.ส. บุญยานุช สมบัติ ม.4/213
37756น.ส. รัญชนา ไชยสาร ม.4/113
 
หมายเหตุ
1. นักเรียนต้องใช้ความระมัดระวังในการลงรหัสกิจกรรมให้ตรงกับระดับชั้น
2. ถ้านักเรียนลงรหัสกิจกรรมผิดระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนอัตโนมัติ
3. มีปัญหาในการใช้ระบบ เช่น ลืมรหัสผ่าน ติดต่อห้อง GPA (แต่งกาย ชุดนักเรียน)
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ โดย โรงเรียนสตรีสิริเกศ @ 2011