ผู้เข้าชม 653230 ครั้ง Online 1 คน
 

 
ทีมงาน
 นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน
 นายวัลลภ สหธรรมมิกะชาติ  หัวหน้างานวัดผลโรงเรียน
     

 
หมายเหตุ
1. นักเรียนต้องใช้ความระมัดระวังในการลงรหัสกิจกรรมให้ตรงกับระดับชั้น
2. ถ้านักเรียนลงรหัสกิจกรรมผิดระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนอัตโนมัติ
3. มีปัญหาในการใช้ระบบ เช่น ลืมรหัสผ่าน ติดต่อห้อง GPA (แต่งกาย ชุดนักเรียน)
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ โดย โรงเรียนสตรีสิริเกศ @ 2011