ผู้เข้าชม 482773 ครั้ง Online 3 คน
 

    งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      กำหนดการลงทะเบียน

ระดับชั้น ม.เริ่มลงทะเบียนสิ้นสุดลงทะเบียน
1ตั้งแต่ Monday 14th / 06 / 2021 เวลา 08:00:00ถึง Friday 18th / 06 / 2021 เวลา 23:59:59
2ตั้งแต่ Monday 14th / 06 / 2021 เวลา 08:00:00ถึง Friday 18th / 06 / 2021 เวลา 23:59:59
3ตั้งแต่ Tuesday 19th / 10 / 2021 เวลา 06:00:00ถึง Wednesday 20th / 10 / 2021 เวลา 23:59:59
4ตั้งแต่ Tuesday 19th / 10 / 2021 เวลา 06:00:00ถึง Friday 29th / 10 / 2021 เวลา 23:59:59
5ตั้งแต่ Tuesday 19th / 10 / 2021 เวลา 06:00:00ถึง Wednesday 20th / 10 / 2021 เวลา 23:59:59
6ตั้งแต่ Tuesday 19th / 10 / 2021 เวลา 06:00:00ถึง Wednesday 20th / 10 / 2021 เวลา 23:59:59
งานกิจกรรมชุมนุม ตั้งแต่ Monday 14th / 06 / 2021 เวลา 08:00:00ถึง Wednesday 21st / 07 / 2021 เวลา 23:59:00

  

สถิติการยกเลิกสูงสุด 10 อันดับแรก


เลขประจำตัวชื่อสกุลจำนวนครั้งที่ยกเลิก
36415นาย ฉัตรชัย เจนไชย ม.5/98
37166นาย ธเนศ บุญมี ม.4/68
37142นาย พีระพัฒน์ สมาน ม.4/108
34333น.ส. ณิชกุล แก้วธรรมสอน ม.4/97
34662นาย สิรวิชญ์ สายวิเศษ ม.4/86
37069น.ส. อักษราภัค ชนะงาม ม.4/66
37051นาย อุดมศักดิ์ อะช่วยรัมย์ ม.4/66
35759น.ส. รุ่งรัตน์ เลิศผล ม.6/115
34450นาย วุฒิศักดิ์ ดวงมาลา ม.4/105
33016น.ส. อภิญญา กิ่งจันมน ม.6/105
 
หมายเหตุ
1. นักเรียนต้องใช้ความระมัดระวังในการลงรหัสกิจกรรมให้ตรงกับระดับชั้น
2. ถ้านักเรียนลงรหัสกิจกรรมผิดระบบจะยกเลิกการลงทะเบียนอัตโนมัติ
3. มีปัญหาในการใช้ระบบ เช่น ลืมรหัสผ่าน ติดต่อห้อง GPA (แต่งกาย ชุดนักเรียน)
กรุณากำหนดหน้าจอขนาด 1280x720
สงวนลิขสิทธิ โดย โรงเรียนสตรีสิริเกศ @ 2011